Talentontwikkeling voor leiders van de toekomst

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Talentontwikkeling voor leiders van de toekomst

Alle kinderen verdienen gelijke kansen op een goede toekomst! 

Wij geloven dat kunst, cultuur en sport bijdragen aan het vergroten van welzijn en de kwaliteit van leven en dat het positieve effecten heeft op het cognitieve vermogen, probleemoplossend vermogen, stressreductie en fysieke gezondheid! 
Onze projecten, workshops, activiteiten en lessen zijn vanuit deze basis opgebouwd en worden ingezet als middel voor empowerment en talentontwikkeling voor jeugdigen in het algemeen en kwetsbare jeugd in het bijzonder.

Om het zelfvertrouwen van jeugdigen te stimuleren en de dagelijkse sores te ontvluchten is het belangrijk dat zij hun eigen talenten en die van anderen leren ontdekken en (h)erkennen. Door hen bezig te laten zijn met hun creatieve raken zij gestimuleerd om meer te doen en te leren. Door begeleiding, liefde en aandacht te krijgen van mensen waarin zij zichzelf herkennen en refereren stijgt het vertrouwen dat succes ook voor hen mogelijk is.

 


afbeelding widget

Share our website