ANBI GEGEVENS


In ons beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van stichting Talentz
Skool.
Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van de stichting en in het bijzonder voor
onze (potentiële) donateurs. Klik hier voor het BELEIDSPLAN

Klik hier voor het FINANCIEEL JAARVERSLAG
Klik hier voor het FORMULIER PUBLICATIEPLICHT

Klik hier voor de STATUTEN

Uitgevoerde activiteiten 2022

Share our website